LAPAROSKOPİ TEKNİĞİ: Laparoskopi kelimesi latincede karın ve izlemek anlamına gelen laparo ve skop kelimelerinin birleşmesinden türetilmiştir. Cihaz olarak bir veya yarım santimetre kalınlığında el aletleri kullanılmaktadır. Bu el aletlerinin yanı sıra çalışma alanı yaratmak için gaz kaynağı, karın içini görüntülemek için kamera ve monitör, aydınlatmak için ışık kaynağı ve kanama durdurucu ve karın içini yıkayıcı ekipman kullanılmaktadır. Çalışma aletlerini karın içine göndermek amacıyla boru şeklinde ve trokar adı verilen özel aletler karın duvarında yapılacak operasyona göre seçilmiş özel yerlere yerleştirilir. Gaz olarak vücudu en hızlı terk eden karbondioksit kullanılır. Karın içi aydınlatılarak monitörden izlenir. Genel anestezi altındaki hastanın etrafına bir veya iki monitör konularak cerrah ve yardımcıları ameliyat sahasını izlerler. Ameliyatın tüm safhaları trokarlardan sokulan makas, tutucu ve ayırıcı gibi el aletlerinin kullanılmasıyla gerçekleştirilir. Ameliyat tamamlandığında karın içindeki gaz tahliye edilerek trokar giriş yerleri dikilir.

 

 

LAPAROSKOPİNİN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR:

ESTETİK: Trokarların konulmasını sağlayacak kadar küçük yaralar açılmaktadır.

İŞE ERKEN DÖNÜŞ: Karın duvarı kasları kesilmediği için hastanın beden hareketleri kısıtlanmaz

 ŞEKER HASTALARINDA: Yara problemi sorun olmaz.

EMNİYET: Organlar insan gözünün göremeyeceği netlikte görülmektedir. Ameliyatlar kolaylaşır.

KOLAYLIK: Bazı ameliyaların yapılabilmesi için çok dar alanlarda rahatlıkla çalışılabilmektedir. 

 

LAPAROSKOPİDEN KAYNAKLI SORUNLAR:

EKİP: Laparoskopide sağlıklı operasyonlar tecrübeli, eğitimli ve becerikli eller ve uyumlu ekiplerle gerçekleşir.

YARALANMALAR: İyi eğitimli çok tecrübeli ve yaratılıştan endirekt cerrahiye yatkın ekiplerde yaralanma ve sakatlanma olasılığı çok azalır. 

MALİYET: Ekipman ve alet kullanımı nedeniyle teknoloji yoğun ameliyatlardır. Ancak erken işe dönüş sayesinde maliyetleri karşılanabilmektedir.

OPERASYONLAR: Her ekip her ameliyatı rutin olarak yapamamaktadır. Tecrübe ve ilginin etkisi büyüktür. Örneğin safra kesesi hemen her yerde yapımasına karşın kasık ve mide fıtığı gibi operasyonlar nadir merkezlerde rutin olarak yapılmaktadır.